Jord & Betonafdelingen

Jord- og betonafdelingen beskæftiger dels med udgravning og støbearbejde i forbindelse med nybyggeri samt planering og anlæggelse af større arealer med belægning omkring byggerier. Afdelingen råder over egen maskinpark til gravearbejde og transport af materialer samt egne servicebiler.

Nedenfor er afdelingen i gang med at lave støbearbejde og få planeret arealet omkring et større ejendomskompleks hvor der endvidere skal laves belægning på adgangsvejen til bygningen.

 

Inspiration

Jord- og betonafdelingen kan bl.a. bruges til:

  • Udgravning og støbning af fundamenter.
  • Opsætning af vægge i fundablokke.
  • Planering af større arealer omkring byggeri.
  • Støbning af ramper/trapper
  • Pålægning af grus til etablering af flisearealer.
  • Lægning af brosten og betonfliser.
     

 

 

V.B. Byggeindustri A/S • Vrålyngen 4 • 3540 Lynge • Tlf: 48 19 21 00 • E-mail: vbb@vbb.dk