Vi tager sikkerhed og arbejdsmiljø seriøst.

Nedenstående er taget fra ARBEJDSMILJØHUSETS hjemmeside

 

Krav til virksomheder, der ønsker at opnå et ARBEJDSMILJØHUSET'S godkendelse.

 

Arbejdsmiljødiplomet er ARBEJDSMILJØHUSET’s ejendom og er udlånt til den enkelte virksomhed i gyldighedsperioden.
Formålet med Arbejdsmiljødiplomet er, at give virksomheder, der forpligter sig til at yde en ekstra indsats på arbejdsmiljøområdet, et bevis herfor.
Virksomheder med Arbejdsmiljødiplom udstedt af ARBEJDSMILJØHUSET forpligter sig til at opretholde og vedligeholde et arbejdsmiljøledelsessystem, der i høj grad lever op til kravene i DS OHSAS 18001:2008.

Arbejdsmiljøledelsessystemet skal blandt andet indeholde:

  1. En arbejdsmiljøpolitik, hvor i topledelsen forpligter sig til at være lovmedholdelige og frigive de nødvendige ressourcer hertil.

  2. En målsætning og dertil hørende mål og handlingsplaner, som løbende forbedrer virksomhedens arbejdsmiljø.

  3. Procedure for kontinuerlig risikovurdering af virksomhedens aktiviteter.

  4. En beskrivelse af ansvarsområder og forpligtelser.

  5. En løbende vurdering af medarbejdernes uddannelse og kompetencer.

  6. En løbende evaluering af nye lovkrav og andre krav der stilles til virksomheden.

  7. En løbende inddragelse af medarbejderne.

  8. Procedure til at konstatere uhensigtsmæssigheder og korrigere for disse.

  9. Procedure der sikre at ledelsen løbende evaluerer arbejdsmiljøledelsessystemets egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet.

 

ARBEJDSMILJØHUSET’s konsulenter efterprøver minimum 2 gange årligt, at virksomheden overholder disse forpligtelser ved eksterne audits.
En virksomhed, der er i besiddelse af et Arbejdsmiljødiplom fra ARBEJDSMILJØHUSET vil på kort tid kunne arbejdsmiljøcertificeres efter DS OHSAS 18001:2008.
Viser det sig, at virksomheden ikke lever op til kravene i arbejdsmiljøledelsessystemet, bliver Arbejdsmiljødiplomet hjemkaldt.

 

 

V.B. Byggeindustri A/S • Vrålyngen 4 • 3540 Lynge • Tlf: 48 19 21 00 • E-mail: vbb@vbb.dk