Nedsæt energibehovet i din bygning

 

Hos V.B. Byggeindustri er vi uddannet til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i en bygning. En uddannet energivejleder er dermed i stand til at spotte, hvor der er oplagte energibesparelsespotentialer i en konkret bygning.

 

Målet er at give boligejerne og ejere af mindre erhvervsbygninger adgang til håndværkere, der er i stand til give en helhedsvurdering af, hvor det kan betale sig at sætte ind for at spare på energien − i stedet for at kigge på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig.

 

Er man allerede i gang med renovering eller ombygning, kan det ofte lade sig gøre at nedbringe energiforbruget væsentlig ved at investere 5-15 % af den samlede renoveringspris i energiløsninger.

 

Derfor er der behov for energivejledere, som i dialog med bygningsejeren kan pege på konkrete tiltag i forbindelse med processen.

 

     

 

 

V.B. Byggeindustri A/S • Vrålyngen 4 • 3540 Lynge • Tlf: 48 19 21 00 • E-mail: vbb@vbb.dk